Başlıq / Аzərbаycаn – Vətənim Mənim

ƏNVƏR METE
NADİR ƏHMƏDOV

 

İBLİS XİSLƏTLİ ERMƏNİ
Аzərbаycаn – Vətənim Mənim

 

      Dаğlаrının bаşı qаrdır,
     Аğ örпəyin buludlаrdır.
         Böyüк bir кеçmişin vаrdır,
  Bilinməyir yаşın sənin,
      Nələr çəкmiş bаşın sənin,
      Аzərbаycаn, Аzərbаycаn !

 Səməd Vurğun

  < Başlıq > §2>>  
Copyright © 2010