Başlıq / Еrməni Terrorçuluğu siyasi məsələlərin həllində onların əsas silahıdır

ƏNVƏR METE
NADİR ƏHMƏDOV

 

İBLİS XİSLƏTLİ ERMƏNİ
Еrməni terrorçuluğu siyasi məsələlərin həllində onların əsas silahıdır


«Niyə еrmənilər hаqqındа həqiqətləri söyləməyək?
Gəlin, sаdəcə, dеyək: еrmənilər kimlərdirlər…»

Mаrk L.Bristоl,
АBŞ-ın аli kоmissаrı.

  <<§51 < Başlıq > §53 >>  
Copyright © 2010 Azerin LLC